Biegi charytatywne Fundacji Tesco

Fundacja Tesco od lat współpracuje z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie i każdego roku przekazuje szpitalowi dochód z biegów charytatywnych.


Łącznie w ciągu ostatnich 7 lat Fundacja przekazaliśmy ponad 1 mln złotych, które zostały przeznaczone na poprawę warunków leczenia małych pacjentów. Dzięki tym środkom:

  • przeprowadziliśmy remont świetlic oraz zakupiliśmy doposażenie i sprzęt medyczny dla  Kliniki Onkologii i Hematologii oraz Kliniki Neurologii, 
  • gruntownie wyremontowaliśmy i doposażyliśmy w sprzęt rehabilitacyjny salę gimnastyczną Zakładu Fizjoterapii, 
  • zakupiliśmy sprzęt medyczny i ratunkowy dla Oddziału Oparzeń i Neurochirurgii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
  • odnowiliśmy i wyposażyliśmy dziecięce kąciki zabawy oraz pokój dla mamy z dzieckiem przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym;
  • kupiliśmy Prodrobota, nowoczesnego robota do rehabilitacji pacjentów Szpitala;
  • kupiliśmy karetkę neonatologiczną „N”, który ratuje noworodki w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
  • kupiliśmy aparat CARPEDIEM, pierwszą w Polsce sztuczną nerkę do dializy noworodków i małych dzieci. 

Naszym  wspólnym sukcesem – uczestników, darczyńców i wolontariuszy – jest to,  że dzięki ich zaangażowaniu mali pacjenci szpitala leczą się w  przyjaznych  warunkach i korzystają z nowoczesnej aparatury medycznej. Każdy, kto  dołącza do Biegu Charytatywnego Fundacji Tesco to bohater z wielkim  sercem i mocą ratowania życia i zdrowia dzieci.  

Daria

– Dzięki naszym biegom zwiększamy możliwości ratowania zdrowia i życia małych pacjentów. Pomogliśmy już kilku klinikom, zakładom i oddziałom szpitalnym, remontując pomieszczenia oraz przekazując sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Dziękujemy za wsparcie i zapraszamy wszystkich, dla których ratowanie zdrowia i życia dzieci jest szczególnie ważne, aby wzięli udział w ósmej edycji naszego biegu. Pragniemy, aby biegacze, zarówno profesjonalni, jak i amatorzy, przyłączyli się do nas i razem ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi zamanifestowali 31 sierpnia na krakowskich Błoniach poparcie dla naszego celu. Jesteśmy przekonani, że możemy go osiągnąć wspólnym wysiłkiem, świetnie się przy tym bawiąc!

Daria Kulińska

Prezes Zarządu Fundacji Tesco